clickbus.pl

znajdź przewoźnika dla siebie i bliskich

Busy do Francji concordbus.pl

Busy do Francji

Jak skutecznie nauczyć się francuskiego?


Język francuski jest mową ojczystą dla około osiemdziesięciu milionów ludzi zamieszkujących Francję, Szwajcarię, Belgię, a także niektóre obszary Kanady. Znajomość języka francuskiego zapewnia poszukującym zatrudnienia komfortową pozycję na rynku pracy, gdyż coraz częściej umiejętność konwersacji w języku angielskim to za mało dla potencjalnego pracodawcy.

Jak więc najszybciej i najskuteczniej nauczyć się języka słyszanego na ulicach Paryża? Najlepiej rozpoczynając naukę właśnie tam, w otoczeniu francuskiej społeczności. Zagraniczne i polskie szkoły językowe oferują intensywne kursy francuskiego w wielu miastach Francji, między innymi w Nicei, Genewie czy właśnie w sercu kraju, czyli Paryżu.

Oferta zagranicznych kursów językowych

Szkoły językowe oferują uczestnikom kursu zajęcia lekcyjne w wymiarze około 20 godzin tygodniowo. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zazwyczaj wykupienie co najmniej tygodniowego turnusu. Nauka odbywa się intensywnie, pod okiem najlepszych lektorów, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem akademickim.

Poza ofertą szkoleniową w gestii szkół językowych pozostaje niejednokrotnie także pełna organizacja wyjazdów do Francji – począwszy od zorganizowania transportu lub chociaż transferu z lotniska, przez zapewnienie noclegu i wyżywienia, aż po przygotowanie propozycji spędzania czasu wolnego.

Organizator kursu proponuje zakwaterowanie w dwóch formach: pokoju w hotelu lub akademiku albo kwaterunek przy rodzinie francuskiej. W przypadku pierwszej opcji uczestnik mieszka wśród innych kursantów pochodzących z innych krajów, dzięki czemu ma szansę nawiązać międzynarodowe znajomości i przyjaźnie. Zakwaterowanie u mieszkańca Francji niesie za sobą możliwość poznania stylu życia Francuzów, a także umożliwia szlifowanie języka także w sytuacjach mniej formalnych.

Czas wolny w czasie kursu

Po bloku zajęć lekcyjnych uczestnicy mają czas dla siebie. Zakończenie zajęć nie jest jednak tożsame z zakończeniem nauki. Poruszanie się w przestrzeni, w której na każdym kroku słychać język francuski w pewien sposób zmusza do nieustannego rozwoju umiejętności lingwistycznych. Zakupy spożywcze, pytanie o drogę, wizyta w muzeum – we wszystkich tych sytuacjach życiowych osoby biorące udział w kursie korzystają z francuskiego.

Organizatorzy kursów dbają o to, aby uczestnicy ciekawie spędzali czas po zajęciach. Inicjowane są różnorakie formy aktywności, na przykład zwiedzanie okolicznych muzeów, udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, spotkania z interesującymi ludźmi z życia publicznego Francji lub imprezy integracyjne. Wyjazd, z pozoru nastawiony jedynie na zdobycie lub podwyższenie kompetencji językowych, stwarza możliwość aktywnego wypoczynku oraz poznania kraju w aspekcie turystycznym.

Kursy językowe we Francji, gdzie język francuski uznany jest jako urzędowy, umożliwiają „osłuchanie się” z rdzennym akcentem oraz poznanie zwrotów używanych w sytuacjach codziennych. Największą zaletą takiej formy nauki jest konieczność całkowitego przestawienia się na język obcy, co pozwala na wyeliminowanie wewnętrznych oporów przed mówieniem w języku obcym. Zorganizujemy Tój wyjazd naszymi busami do Francji


SPRAWDZONE BUSY DO Francji

NAZWA FIRMY:COncordbus
ADRES:POLSKA, Cześniki 69
TELEFON+48 692 617 780
STRONA INTERNETOWAHTTP://concordbus.pl

busy do Francji